ชาเหลือง คืออะไร

Posted on

หากคุณยังจำบทความเกี่ยวกับที่ผ่านๆมาได้ ชาที่กล่าวถึงทั้งหมดเป็นชาตระกูล Camellia Sinensis และชาเหลืองจัดอยู่ในตระกูลนี้เช่นกัน คุณอาจกำลังสงสัยว่าแล้วชาเหลืองมีความแตกต่างจากชาประเภทอื่นๆอย่างไร