หากคุณยังจำบทความเกี่ยวกับที่ผ่านๆมาได้ ชาที่กล่าวถึงทั้งหมดเป็นชาตระกูล Camellia Sinensis และชาเหลืองจัดอยู่ในตระกูลนี้เช่นกัน คุณอาจกำลังสงสัยว่าแล้วชาเหลืองมีความแตกต่างจากชาประเภทอื่นๆอย่างไร

ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือกระบวนการผลิต ชาประเภทนี้ที่มีความซับซ้อนมากกว่าชาชนิดอื่น  โดยใบชาที่ใช้คือ ยอดอ่อนใบชาที่มีคุณภาพดี ในขั้นตอนแรกของการเก็บเกี่ยว คือการทำให้ใบชามาผึ่ง จากนั้นนำความร้อนเข้าสู่ใบชาเพื่อลดกระบวนการออกซิเดชั่น ในขั้นตอนที่สามจะม้วนใบชาเป็นกลุ่มๆใส่ในถุงที่ผลิตด้วยเส้นใยธรรมชาติ และปล่อยให้แห้ง

เพื่อให้ได้ชาคุณภาพดี ผู้เชี่ยวชาญจะต้องทำการตรวจสอบทุกขั้นตอนในการผลิตอย่างละเอียด ทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตเหล่านี้ จะใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 วัน

คุณสามารถพบชาเหลืองได้ในประเทศจีน โดยเฉพาะในมณฑลซีฉวน หูหนาน เจ้อเจียงและฟูเจี้ยน ในสมัยก่อนชาเหลืองเป็นชาที่นิยมดื่มมาตั้งแต่จักรพรรดิ์ และขุนนาง เช่นเดียวกับชาขาว

วันนี้คุณได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชา

It's only fair to share...
Print this pageEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on VKShare on Google+Share on TumblrShare on RedditDigg thisShare on LinkedIn